oefenruimte
interviews
videotheek
bestel het boek
bibliotheek
links uit het boek
workshop programma's

oefenruimte

Health Check

Aan de hand van de volgende vragenlijst kun je een waardevol beeld krijgen van waar je op dit moment staat.


We hebben de vragen ingedeeld in een zestal levensgebieden: lijf en leden, werk en activiteiten, persoonlijke effectiviteit en privéaangelegenheden, financiële en materieel, je sociale leven en het mentale, emotionele en spirituele aspect.

Start nu jouw Health Check


Quick Scan

Hoewel veel van de genoemde zaken subjectief zijn, en daarmee je score ook, kun je van de uitkomsten wel een paar dingen leren.

Op de eerste plaats: hoe eerlijk ben je tegenover jezelf? Je kunt best trachten het beeld voor jezelf iets positiever te maken dan het is. Maar het mooie van ons brein is dat het juiste antwoord altijd in een flits voorbijkomt. Daar moet je even scherp op letten. Want afhankelijk van de kwaliteit van ons geweten bestaat het risico dat we na die flits toch gaan marchanderen met de werkelijkheid en de uitkomsten gaan rationaliseren, en onszelf op de mouw spelden dat het toch allemaal niet zo erg is.

Op de tweede plaats kan de vragenlijst je inzicht geven in die gebieden waar de minste en waar de meeste winst te behalen is. Als je sixpack al in orde is, maar je beenspieren niet, dan kun jij vervolgens bepalen waar je je discipline op wilt richten.

Start nu jouw Quick Scan